Voordelen

onzeleerling.nl brengt ouders en scholen dichter bij elkaar, door digitalisering op een leuke manier in te zetten. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een perfecte gebruikservaring garanderen voor het team van uw school en ouders.

Contact met ouders

Het informeren van ouders is één van de belangrijkste taken die uw school heeft. Door de inzet van onzeleerling.nl wordt dit proces vergemakkelijkt, waardoor uw ouders betrokken blijven.

Ouderbetrokkenheid stijgt

Contact blijft laagdrempelig en het wordt makkelijker voor ouders om up-to-date te blijven. Hierdoor wordt de ouderbetrokkenheid verhoogd.

Centraal postvak

In plaats van meerdere postvakken (schriftjes, e-mail, nieuwsbrieven etc.) is er met onzeleerling.nl maar één postvak. Alles centraal: wel zo makkelijk.

Brieven, invulstrookjes, …

Alle communicatie met ouders – van brieven tot oudergesprekken – gaat via onzeleerling.nl. Zo raakt een ouder nooit meer informatie kwijt.

Alles veilig opgeslagen

Het is makkelijk gezegd: wij zorgen dat ons systeem veilig is. Maar weet u zeker of dit ook écht zo is? Wij maken deze uitspraak hard met duidelijke, controleerbare feiten. Zo weet u zeker dat uw gegevens in veilige handen zijn.

ISO 27001 en NEN 7510-gecertificeerd

Onze hostingprovider True heeft de ISO 27001 en NEN 7510-certificering voor gegevensbeveiliging. In combinatie met de ISO 9001-certificering voor kwaliteitsbewaking is de hosting van onzeleerling.nl écht goed op orde.

Extended Validation SSL-encryptie

Om uw gegevens heen en weer te versleutelen, maken wij gebruik van SSL-encryptie (de HTTPS). En dan niet de standaard encryptie, maar die met de meest strenge controles op onze organisatie: Extended Validation. Wij hebben dezelfde controles doorstaan als het internetbankieren van de Nederlandse banken.

Voorbereid op complexe gezinssituaties

Verwerking van persoonsgegevens en toegang tot gegevens van een leerling is buitengewoon gevoelig. Vanaf het eerste gebruik heeft elke ouder een individueel account voor onzeleerling.nl. Hierdoor kunnen wijzigingen in gezagsrelaties direct worden verwerkt en zijn gescheiden gezinnen geen probleem voor onzeleerling.nl.

Volledig conform privacywetgeving

Wist u dat bepaalde gegevens van uw leerling nooit de muren van de school mogen verlaten? Wij weten dat wel. Wees gerust in het feit dat onzeleerling.nl vanaf de basis volledig conform de Wet bescherming persoonsgegevens is ontwikkeld en daar ook aan zal blijven voldoen.

Aangemeld bij het CBP

Om duidelijk en open te zijn in het feit dat wij persoonsgegevens verwerken, zijn wij aangemeld bij het CBP. Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze gegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en uw privacy blijft gewaarborgd.

Periodieke audit

De Nederlandse en de Europese privacywetgeving wijzigen frequent en zijn complex. Samen met onze juridisch adviseurs van ICTRecht controleren wij elke wijziging direct of wij nog volgens de geldende wet- en regelgeving werken. Zo weet u zeker dat uw gegevens correct worden verwerkt.

Breng uw ouders en school dichter bij elkaar

Wilt u ook gebruik gaan maken van onzeleerling.nl? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, en wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte 60 dagen gratis proberen - vanaf € 1,99 per leerling per jaar